Home/Covid-19

SBO


Volleybalvereniging SBO Minnertsga is een kleine volleybalvereniging.

Onze vereniging speelt dit seizoen 2020-2021 met 1 damesteam in de regio Noord van de Nevobo competitie. Daarnaast hebben we nog 1 B-jeugdteam en 1 recreantenteam.


De trainingen voor de jeugd en de dames zijn op dinsdag in

De Doarpsfinne te Minnertsga (Fjildleane 14).


De recreanten trainen op maandagavond en de dames spelen hun wedstrijden

op donderdagavond. De jeugdleden komen in actie op de zaterdag.


Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen of wandel eens

binnen tijdens onze trainingen. Van harte welkom!

ONZE SPONSOREN

Covid-19

Tijdens onze trainingen en wedstrijden volgen wij de richtlijnen van het rivm, het sportprotocol van NOCNSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol) en de regels die de gemeente en het MFA De Doarpsfinne waar wij spelen, hebben opgesteld. We vragen dan ook aan bezoekende verenigingen deze regels na te leven.


Toegangsregels gymzalen Waadhoeke

Deze toegangsregels hebben betrekking op veilig gebruik van de gymzalen en het risico op verdere verspreiding van het Covid-19 te beperken.

 

Basisregels:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand;
 • was vaker uw handen.

 

Bezoekersstromen sporters entree/vertrek:

 • Sporters wachten buiten en gaan niet voor de gereserveerde tijd naar binnen.
 • Voor scholen: gebruik de achteringang naar de sportzaal.
 • Geen publiek in de gymzaal, én ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen zoveel mogelijk buiten wachten.

 

Hygiëne maatregelen:

 • Handen desinfecteren voor én na de sportactiviteit. Bij de ingang staat een desinfectiezuil en in de kleedkamer is voldoende zeep en papier.
 • Laat de deuren zoveel mogelijk open staan, zodat fysiek contact met handvaten, klinken en deuren wordt beperkt.

 

Gymmateriaal desinfecteren:

 • De contact- en aanraakpunten van vaste en verplaatsbare gymtoestellen na elke training of sportactiviteit desinfecteren.
 • De spelmaterialen (zoals rackets, sportballen etc.) dienen ook na elke les of training gedesinfecteerd te worden.

Nb. Bij of in de berging is speciaal desinfectiemateriaal aanwezig inclusief papier.

 

Zorg voor voldoende ventilatie:

 • Doe, zonodig de nooddeuren in de gymzaal open voor de sportactiviteit. Overigens is er een ventilatiesysteem dat voldoende ventileert.
 • Doe de nooddeuren dicht als je de laatste gebruiker van de dag bent.

 

Omkleden:

 • Houdt 1,5 afstand en let op het maximaal aantal personen die gelijktijdig in de kleedruimte aanwezig kunnen zijn (8 personen per kleedkamer voor MFA De Doarpsfinne).
 • Neem kleding en schoeisel mee in een sporttas naar de aangewezen plek in de gymzaal.

 

Douch- en toiletgebruik:

 • Ga voorafgaand thuis naar de toilet en beperk het toiletbezoek in gymzaal.
 • Douchen? Bij voorkeur thuis!

ONZE TEAMS

DAMES 1

Competitie: Dames 1e klasse

Training: dinsdagavond 19:45-19:15 uur

Trainer: Wim Wassenaar

Coach: Albert Helder


B-JEUGD

Competitie: Meisjes B

Training: dinsdagavond

18:30 - 19:45 uur

Trainer: Rients Leijenaar


RECREANTEN

Training: maandagavond 21:00-22:00 uur

Trainer: Piet Haarsma


CONTACT


volleybalsbo@gmail.com


MFA de Doarpsfinne

Fjildleane 14

9047 JR Minnertsga

PRIVACYVERKLARING


Wij hebben ook een privacyverklaring. Via deze link is het hele document te lezen.